Releasedatum: Woensdag, 8 februari 2023

Verbetering inzicht openstaande document-vensters

 • Openstaande document-vensters beschikken vanaf nu over een titel waarin documentsoort, correspondentienummer en onderwerp wordt vermeld. Hierdoor is het vanuit uw browser beter inzichtelijk welk venster op welk document betrekking heeft.

Releasedatum: Woensdag, 18 januari 2023

Relatie uitsluiten van BTW Klantenlisting

 • Vanaf nu is het mogelijk om specifieke relaties uit te sluiten van de BTW Klantenlisting.

  Om een relatie uit te sluiten van de BTW Klantenlisting opent u de relatiekaart en klikt u vervolgens via het Actie-menu aan de linkerkant op de optie "Deb/Cred.info".

  De debiteuren- / crediteuren informatie wordt nu geopend in een nieuw venster. Indien u de optie "Klantenlisting" uitvinkt, dan zal de relatie - na het opslaan van de wijzigingen - uitgesloten worden van de BTW Klantenlisting.

Releasedatum: Woensdag, 11 januari 2023

Verbetering weergave geselecteerd agendapunt

 • Een geselecteerd agendapunt in de agenda / multi-agenda is vanaf nu duidelijk herkenbaar. Dit voorkomt verwarring, bijvoorbeeld op het moment dat u een agendapunt selecteert om deze vervolgens te verwijderen.

Releasedatum: Woensdag, 28 december 2022

Inzagerechten administratie beheren zonder administratiemodule

 • Alle gebruikers met toegang tot de bedrijfsinstellingen kunnen vanaf nu de inzagerechten per administratie beheren via Instellingen (Bedrijf) > Administratie > Inzagerechten administratie.

  Dit is met name handig als er binnen uw BaseNet-omgeving wel wordt gewerkt met meerdere administraties, maar er geen gebruik wordt gemaakt van onze administratiemodule. U hoeft nu namelijk niet meer onze Support-afdeling in te schakelen om de inzagerechten per administratie in te stellen of te wijzigen.

Releasedatum: Woensdag, 21 december 2022

Collectief wijzigen behandelend / verantwoordelijk medewerker incassodossier

 • Voor gebruikers van de incassomodule is het vanaf nu mogelijk om collectief de behandelend en/of verantwoordelijk medewerker van geselecteerde dossiers te wijzigen. Optioneel kunnen hierbij tevens de openstaande taken (status "Open", "Lopend" of "Wacht") van de oude naar de nieuwe behandelend medewerker worden overgedragen.

  De functionaliteit is beschikbaar vanuit het dossier-zoekscherm (zie Advocatuur > Incasso > Actie-menu aan de rechterkant > Optie "Wijzig projectmedewerker").   
Releasedatum: Woensdag, 14 december 2022

Workflow-taken automatisch koppelen aan cliënt of tegenpartij

 • Het gebruik van workflows is een efficiënte manier om de voortgang van gestandaardiseerde processen te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van een nieuw dossier of het sluiten van een afgerond dossier.

  Indien een workflow betrekking. heeft op een advocatuur-dossier, dan is het vanaf nu mogelijk om de workflow-taken automatisch te koppelen aan één van de volgende relaties:
  - Cliënt
  - Tegenpartij
  - Tegenpartij advocaat
  - Tegenpartij procesadvocaat
  - Tegenpartij gerechtsdeurwaarder

  Indien een dossier over meerdere tegenpartijen beschikt, dan zal de relatie bij het aanmaken van de workflow-taak zekerheidshalve leeg worden gelaten.

  Workflows is een standaard onderdeel binnen BaseNet en stelt u in via Instellingen (Bedrijf) > Workflows > Workflow definities. Zie onderstaande link voor meer informatie over het aanmaken van workflows:
  https://www.manula.com/manuals/basenet/basenet/1/nl/topic/company-settings-workflows

Releasedatum: Woensdag, 7 december 2022

Verbetering meerdere tegenpartijen toevoegen aan het dossier

 • - Bij het aanmaken of openen van een dossier zal u zien dat het in het tabblad "Algemeen" niet meer mogelijk is om een "Tegenpartij" of "Gerechtsdeurwaarder" toe te voegen.

  - Een nieuwe tegenpartij toevoegen kan u nu doen via het +-icoontje links, optie "Tegenpartij", waarna een nieuw scherm geopend wordt waarin u de velden van de "Tegenpartij", "Advocaat" en "Gerechtsdeurwaarder" kan terugvinden. Na het invullen van de nodige gegevens en het "Bewaar" of "Bewaar en sluiten" zal er een nieuw tabblad "Tegenpartij" aan het dossier toegevoegd worden.

  - Om bijkomende tegenpartijen aan uw nieuw dossier toe te voegen, of om uw overige tegenpartijen uit "Overige relaties" als tegenpartij aan het dossier te koppelen gaat u terug naar het +-icoontje links en kiest u opnieuw de optie "Tegenpartij". Hetzelfde scherm zal geopend worden waarin u alle gegevens kan ingeven van de 2de tegenpartij op het dossier. Bij het "Bewaar" of "Bewaar en sluiten" zal uw dossierscherm vernieuwd worden en zal het tabblad "Tegenpartij" gewijzigd zijn naar een grid waarin u beide tegenpartijen zal zien staan. Indien u na deze 2 tegenpartijen nog bijkomende tegenpartijen aan het dossier wenst toe te voegen kan dit nog steeds via het +-icoontje links, maar ook in het tabblad zelf zal u rechts van het grid een +-icoontje terugvinden.

Releasedatum: Woensdag, 30 november 2022

Verbetering documenten samenvoegen

 • Het samenvoegen van documenten is vanaf nu nog gebruiksvriendelijker geworden door de volgende wijzigingen:
  - Bij het toevoegen van nieuwe correspondentie wordt automatisch gefilterd op het dossier dat eerder was geselecteerd bij het openen van het "Documenten samenvoegen"-scherm
  - Middels de knop "Selecteer alles" kunnen alle documenten middels één muisklik worden geselecteerd
  - Het is mogelijk om de volgorde van documenten aan te passen voordat de paginaselectie wordt gemaakt

Releasedatum: Woensdag, 23 november 2022

Derdengelden automatisch gematched met dossier

 • Tijdens het importeren van bankmutaties wordt vanaf nu automatisch een koppeling gelegd met het bijbehorende dossier indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  - De bankmutaties worden geïmporteerd in een bankboek van het type "Bank (derdengelden)"
  - Er is een grootboekrekening van het type "Derdengelden" beschikbaar
  - In de boekingsomschrijving wordt een dossiernummer vermeld

Releasedatum: Woensdag, 16 november 2022

Integratie Microsoft Teams en Zoom

 • De integratie met Microsoft Teams en Zoom maakt het mogelijk om bij het aanmaken van een agendapunt in BaseNet direct een link te genereren voor een online meeting.

  Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken, is het belangrijk om eerst de koppeling te leggen met Microsoft Teams en/of Zoom. Dit kan zowel op bedrijfsniveau (middels één gedeelde account) als op gebruikersniveau.

  Instellen koppeling op bedrijfsniveau
  Het instellen van de koppeling op bedrijfsniveau is mogelijk via Instellingen (Bedrijf) > Agenda > Log in op Microsoft Teams / Log in op Zoom

  Instellen koppeling op gebruikersniveau
  Het instellen van de koppeling op gebruikersniveau is mogelijk via Instellingen (Persoonlijk) > Agenda > Log in op Microsoft Teams / Log in op Zoom

  Als de koppeling is gelegd, wordt het mogelijk om vanuit een agendapunt te kiezen voor de locatie “Teams videoconferentie” en/of “Zoom videoconferentie”. Zodra een van deze opties is geselecteerd, verschijnt er een knop om de link voor een online meeting te generen en wordt alle benodigde informatie aan de agendapunt toegevoegd.

  Aandachtspunten:
  - De koppeling werkt in combinatie met betaalde zakelijke licenties van Microsoft Teams / Zoom en niet in combinatie met personal / home / school licenties
  - De koppeling genereert een zogenaamde “quick meeting” en is daardoor niet zichtbaar in de agenda van Teams / Zoom
  - Het is mogelijk om beide koppelingen te activeren. Bij het genereren van de link geeft u aan of dit via Microsoft Teams of Zoom gebeurt
  - De integratie zelf wordt u kosteloos aangeboden door BaseNet

  * TIP *
  ​​​​​​Maak gebruik van “Agenda-gebruikers” om inzicht te houden in de beschikbaarheid van gedeelde accounts. Op deze manier is voor iedereen binnen kantoor duidelijk wanneer welke account beschikbaar is, zoals u dat ook kunt doen voor bijv. het reserveren van vergaderruimtes.
  Neem contact op met onze servicedesk voor het aanmaken van agenda-gebruikers. De kosten hiervan bedragen 6,- Euro per gebruiker.


Releasedatum: Woensdag, 9 november 2022

Afwezigheidsberichten te beheren door administrators

 • Administrators (gebruikers die toegang hebben tot de bedrijfsinstellingen) kunnen vanaf nu de afwezigheidsberichten van alle mailboxen beheren, zonder dat daarvoor toegang tot de betreffende mailboxen noodzakelijk is. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld als een collega is vergeten een afwezigheidsbericht in te stellen of als er een wijziging moet worden doorgevoerd.

  Volg onderstaande stappen om het afwezigheidsbericht van een mailbox te activeren / wijzigen:
  - Ga naar Instellingenn (Bedrijf) > E-mail > E-mailaccounts
  - Selecteer de betreffende medewerker
  - Dubbelklik op de betreffende mailbox (een nieuw scherm wordt geopend)
  - Klik op het "Vliegtuig"-icoon

Releasedatum: Woensdag, 2 november 2022

Aanmaken nieuwe mailboxen vereenvoudigd

 • Bij het aanmaken van een nieuwe mailbox (via Instellingen (Bedrijf) > E-mail > Beheer e-mailadressen) worden vanaf nu automatisch de standaard mappen "Concepten", "Verstuurd", "Spam" en "Prullenmand" aan de mailbox toegevoegd. Als gevolg van deze wijziging is het aanmaken van mailboxen nog eenvoudiger geworden.

Releasedatum: Woensdag, 26 oktober 2022

Waarschuwing bij (mogelijk) frauduleuze e-mailberichten

 • Wanneer vanuit de mailbox op een inkomende e-mail wordt geklikt, dan zal automatisch een controle op (mogelijk) frauduleuze e-mailberichten worden uitgevoerd.

  Eenvoudig gezegd, wordt gecontroleerd of de mailserver van waaruit de e-mail verstuurd is, daadwerkelijk gemachtigd is om uit naam van het betreffende domein te mailen. Indien dit niet het geval is, dan is voorzichtigheid geboden en dient u het e-mailbericht als mogelijk frauduleus te behandelen.

Releasedatum: Woensdag, 19 oktober 2022

Verbetering toevoegen bijlagen aan mailing

 • De manier waarop bijlagen aan een mailing worden toegevoegd is verbeterd. Als gevolg van de wijziging is direct zichtbaar welke met de mailing worden meegestuurd, zonder dat er eerst een voorbeeld e-mail hoeft te worden geopend. Bovendien is het nu mogelijk geworden om bijv. verkeerd geselecteerde bijlagen te verwijderen.

Releasedatum: Woensdag, 12 oktober 2022

Preview van PDF-bestanden verbeterd

 • De preview-functie voor het bekijken van PDF-bestanden is verbeterd. Als gevolg van deze wijziging wordt het PDF-bestand vrijwel direct volledig ingeladen en hoeft u niet meer op een knop te klikken om steeds de volgende 3 pagina's te tonen.

Releasedatum: Woensdag, 5 oktober 2022

Mogelijkheid om "Veilig delen" transactie te kopiëren

 • Het is vanaf nu mogelijk om een "Veilig delen" transactie te kopiëren, nadat deze is verstuurd. Het voordeel hiervan is dat het veel minder handelingen kost om dezelfde transactie nogmaals op te zetten, bijvoorbeeld richting een andere partij of omdat de eerder verzonden link verlopen is.

Releasedatum: Maandag, 3 oktober 2022

Verbetering drag and drop functionaliteit bij uploaden nieuw document

 • De drag and drop functionaliteit bij het uploaden van een nieuw document is verbeterd. Als gevolg van deze wijziging is er een groter oppervlak beschikbaar waar een document gedropped kan worden, wat de gebruikersvriendelijkheid ten goede komt.

Releasedatum: Vrijdag, 30 september 2022

Nieuwe release BaseNet-app

 • In deze nieuwe release van de BaseNet-app (versie 15.1.0) hebben we een aantal mooie verbeteringen doorgevoerd. Zie hieronder een overzicht van de meest opvallende wijzigingen.
Verbeteringen:​​​​​
 • Het is mogelijk om bestanden vanaf uw telefoon als document te uploaden
 • Bij het openen van de app wordt de mailbox altijd automatisch ververst, ongeacht of de app op de achtergrond actief of volledig afgesloten is
 • Bij het klikken op een adres kan zelf gekozen worden met welke navigatie-app het adres wordt geopend
 • Adresvelden laten het volledige adres zien i.p.v. dat het adres wordt afgekapt
Bugfixes:
 • Bij het archiveren van inkomende e-mails werden gekoppelde labels niet opgeslagen
 • Het verplaatsen van meerdere e-mailberichten vanuit de mailbox naar een andere map werkte niet
 • Het lukte niet altijd goed om datum en tijdstip van een agendapunt in te voeren / te wijzigen
 
Releasedatum: Woensdag, 28 september 2022

Nieuwe schermrapportage m.b.t dossiers

 • In één oogopslag inzicht in de financiële stand van zaken met betrekking tot uw dossier? Via de nieuwe schermrapportage "Dossieroverzicht" is dat mogelijk!

  De rapportage opent u direct vanuit de dossierkaart, via het nieuwe icoon rechtsboven in beeld (naast het Actie-menu).

  Deze is beschikbaar voor alle gebruikers die beschikken over de Power Report module en geeft inzicht in:
 • Totale urenbesteding
 • Openstaande uren
 • Gedeclareerde omzet
 • Nog te facturen
 • Openstaande facturen
 • Saldo voorschotten
 • Saldo derdengelden
Releasedatum: Woensdag, 21 september 2022

Verbetering documenten samenvoegen

 • Het selecteren van een briefhoofd bij het samenvoegen van documenten is vanaf nu ook mogelijk voor gebruikers die geen toegang hebben tot de bedrijfsinstellingen. Door een pulldown-menu kan het gewenste briefhoofd worden geselecteerd. Voor gebruikers die wel toegang hebben tot de bedrijfsinstellingen blijft het selecteren van een briefhoofd ongewijzigd.
Releasedatum: Woensdag, 14 september 2022

Deelname-knop online meeting automatisch zichtbaar o.b.v. locatie

 • Op het moment dat het veld "Locatie" in een agendapunt verwijst naar een online meeting via Microsoft Teams, Zoom, Google Meet of Jitsi, zal vanaf nu automatisch een deelname-knop zichtbaar worden. Voorheen was dit enkel het geval o.b.v. de tab "Extra info" in het agendapunt.

Releasedatum: Woensdag, 7 september 2022

Optimalisatie contracten-zoekscherm

 • Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in het contracten-zoekscherm (onderdeel van de administratiemodule). Als gevolg van deze wijzigingen zal het opvragen van grote hoeveelheden contracten aanzienlijk sneller verlopen.

Releasedatum: Woensdag, 31 augustus 2022

Rentetype in incassodossier houdt rekening met type tegenpartij

 • Bij het invoeren van een nieuw incassodossier zal het systeem vanaf nu automatisch de geselecteerde rentetype wijzigen van "Wettelijke handelsrente" naar "Wettelijke consumentenrente", zodra een particulier als tegenpartij wordt gekoppeld.
Releasedatum: Woensdag, 24 augustus 2022

Verbetering e-mail relatiecheck

 • Bij het uitvoeren van de e-mail relatiecheck zal het systeem vanaf nu het e-mailadres dat gebruikt wordt voor het versturen van facturen per e-mail (in te stellen via de debiteuren / crediteuren info van de betreffende relatie) als vertrouwd beschouwen.
Releasedatum: Woensdag, 17 augustus 2022

Interne opmerking toevoegen bij archiveren meerdere e-mails

 • Het is vanaf nu mogelijk om bij het archiveren van meerdere e-mails een interne opmerking toe te voegen.

Releasedatum: Woensdag, 10 augustus 2022

Automatisch vrijgeven call registraties op cliëntenportaal

 • Het is vanaf nu mogelijk om via Instellingen (Bedrijf) > Cliëntenportaal > Automatisch vrijgeven voor KlantenIntranet > per gebruiker in te stellen dat call registraties standaard worden vrijgegeven op het cliëntenportaal. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om hier per call registratie van af te wijken.


Releasedatum: Woensdag, 27 juli 2022

Inladen statistieken verbeterd

 • Bij het openen van een dashboard worden de statistieken vanaf nu per stuk ingeladen en weergegeven. Als gevolg hiervan hoeft u niet meer te wachten totdat alle statistieken zijn ingeladen, voordat u deze te zien krijgt.

Releasedatum: Woensdag, 20 juli 2022

Nieuwe release BaseNet-app

 • In deze nieuwe release van de BaseNet-app (versie 15.0.0) hebben we een groot aantal mooie verbeteringen doorgevoerd. Zie hieronder een overzicht van de meest opvallende wijzigingen.
Verbeteringen:​​​​​
 • Velden met doorklikfunctionaliteit zijn beter herkenbaar gemaakt. Denk bijv. aan velden om door te klikken naar een relatie- / dossierkaart of velden m.b.t. telefoonnummers, e-mailadressen, locaties etc.
 • Ondersteuning van hyperlinks in e-mails en het veld “Extra info” van een agendapunt
 • Mogelijkheid om urenregistraties te verwijderen
 • Mogelijkheid om bijlagen die gekoppeld zijn aan een agendapunt in te zien / te openen
 • Mogelijkheid om de geboortedatum van een relatie in te zien / te bewerken
 • Mogelijkheid om direct de volledige locatiegegevens te zien bij het openen van een agendapunt
 • Mogelijkheid om te filteren op type taken
 • Indien bij het beantwoorden van een e-mail gebruik wordt gemaakt van een template met een standaard onderwerp, dan zal de app vragen of u het onderwerp van de e-mail wilt overschrijven met dit standaard onderwerp i.p.v. dat deze automatisch wordt overschreven
Bugfixes:
 • Onder specifieke omstandigheden kon het voorkomen dat agendapunten onjuist werden weergegeven
 • Bij gebruik van dark mode kon het voorkomen dat in schermen witte tekst i.c.m. een witte achtergrond werd getoond, waardoor e.e.a. niet leesbaar werd (Android only)
 • Bij het openen van de app werd het aantal ongelezen e-mails onderin beeld niet automatisch ververst (iOs only)
 • In specifieke gevallen werd bij het openen van de app onterecht een foutmelding getoond
 • Bij het gebruik van een e-mailtemplate waarin een standaard BCC-adres was ingesteld, werd dit adres niet automatisch overgenomen als BCC-adres
   
Releasedatum: Woensdag, 13 juli 2022

Preview van interne opmerkingen beschikbaar

 • Vanuit het correspondentie-zoekscherm is het nu mogelijk om aan de hand van het -icoon een preview te krijgen van de interne opmerkingen. Op deze manier is het niet meer noodzakelijk om een correspondentiestuk te openen voor het bekijken van de interne opmerkingen.

Releasedatum: Woensdag, 6 juli 2022

Templatecodes m.b.t. automatische referentievermelding verbeterd

 • De templatecodes voor het automatisch vermelden van de juiste referentie in e-mails en brieven zijn verbeterd en werken nu ook voor projecten van het type "Algemeen project".

Releasedatum: Woensdag, 29 juni 2022

Afwezigheidsbericht instellen o.b.v. een template

 • Het is vanaf nu mogelijk om bij het instellen van een afwezigheidsbericht gebruik te maken van templates. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig een afwezigheidsbericht instellen, inclusief huisstijl.

  Belangrijk om te weten:
  - Deze functionaliteit is specifiek bedoeld om het instellen van een afwezigheidsbericht te vergemakkelijken. Zodra het afwezigheidsbericht is ingesteld, zal deze 1-op-1 worden verstuurd. Dit betekent dat eventuele templatecodes in het afwezigheidsbericht zelf niet werken.

  Tips voor administrators:
  - Stel een template beschikbaar welke specifiek bedoeld is voor het instellen van een afwezigheidsbericht. Op deze manier is het voor collega's nog eenvoudiger om een afwezigheidsbericht in te stellen en bent u er zeker van dat dit op uniforme wijze gebeurt
  - Wijzig templatecodes die beginnen met $data.email.employee naar $data.employeeInfo om ervoor te zorgen dat de gegevens van medewerkers automatisch worden ingeladen na het selecteren van de template. Voorbeeld: wijzig de templatecode $data.email.employee.fullname naar $data.employeeInfo.fullname om ervoor te zorgen dat de naam van de medewerker wordt ingeladen bij het genereren van een afwezigheidsbericht o.b.v. de geselecteerde template

Releasedatum: Woensdag, 22 juni 2022

Doorzoeken van FAQ vanuit contactformulier verbeterd

 • Bij het invullen van het contactformulier (zie oranje knop "Contact" bovenaan uw scherm) toont het systeem automatisch relevante FAQ-artikelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen. Het zoeken naar relevante FAQ-artikelen is sterk verbeterd.

Eenvoudig en snel processtukken samenstellen, afdrukken en versturen

 • De nieuwe module “Bestanden samenvoegen” is ontwikkeld met maar één doel:
  Eenvoudiger, sneller en minder foutgevoelig processtukken samenstellen, afdrukken en versturen.

  Met het gebruik van de module “Bestanden samenvoegen” behoort het stuk voor stuk printen, in volgorde leggen en samenvoegen van losse documenten tot één processtuk definitief tot het verleden.

  De belangrijkste voordelen op een rij:
  - Tijdsbesparing: snel en eenvoudig samenvoegen van losse documenten tot één processtuk via een gebruikersvriendelijke interface en volledig geïntegreerd in BaseNet
  - Krachtig: automatische inhoudsopgave, tabbladen, integratie van brief- en vervolgpapier
  - Flexibel: documenten toevoegen of verwijderen? Volgorde aanpassen? Geen probleem!
  - Minder foutgevoelig: processtukken in 1 printopdracht afdrukken of a.d.h.v. 1 bestand versturen naar de rechtbank, een collega of cliënt via bijvoorbeeld de koppeling Aangetekend Mailen

  Zie ons FAQ-artikel voor meer informatie over het gebruik van deze nieuwe module

Releasedatum: Woensdag, 15 juni 2022

Maximaal aantal karakters voor ID-nummer uitgebreid

 • Het maximaal aantal karakters voor het invoeren van een ID-nummer is opgehoogd van 12 naar 20. De eerdere beperking zorgde ervoor dat het niet mogelijk was om het ID-nummer in te voeren van personen uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika of de Verenigde Arabische Emiraten.

Releasedatum: Woensdag, 8 juni 2022

Uitgaande facturen via preview inzichtelijk

 • Uitgaande facturen die via BaseNet zijn verstuurd, zijn nu ook via de preview-functie inzichtelijk. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om de factuur te downloaden voordat de inhoud kan worden bekeken.

Releasedatum: Woensdag, 11 mei 2022

Preview van correspondentie direct beschikbaar

 • Wij hebben een verbetering doorgevoerd in de manier waarop de preview van correspondentiestukken wordt gegenereerd. Wanneer u met uw cursor over het -icoon van een correspondentiestuk gaat, zult u merken dat deze nu meteen beschikbaar is.

Releasedatum: Woensdag, 4 mei 2022

Uitbreiding statistiekenmodule met standaard grafieken

 • Om u op weg te helpen met het maken van uw dashboards, hebben wij de statistieken-module uitgebreid met een groot aantal standaard grafieken.

  Via Instellingen (bedrijf) > Statistiek > Statistieken grafieken > vindt u aan de rechterkant een knop waarmee u de standaard grafieken aan uw systeem kunt toevoegen. Indien gewenst beschikt u ook over de mogelijkheid om de grafieken naar eigen wens aan te passen.

Releasedatum: Vrijdag, 15 april 2022

Verbeterde integratie digitaal ondertekenen met Ondertekenverzoek

 • Door de integratie met Ondertekenverzoek is het nog eenvoudiger geworden om snel, efficiënt en 100% rechtsgeldig documenten digitaal te (laten) ondertekenen. Bijkomend voordeel is dat de tarieven drastisch verlaagd zijn en dat u de status van ondertekenverzoeken kunt volgen via een portaal.

  Aanmelden is volledig kosteloos en kan u meteen doen via https://ondertekenverzoek.nl/aanmelden

Releasedatum: Donderdag, 14 april 2022

Video meeting starten via knop in agenda

 • Als u een video meeting uitnodiging in uw agenda heeft staan, kunt u deze vanaf nu rechtstreeks starten door middel van de videoknop in het agendapunt. Deze knop wordt automatisch zichtbaar zodra in de tab "Extra info" een uitnodiging staat van Microsoft Teams, Zoom, Google Meet of Jitsi.

Releasedatum: Vrijdag, 8 april 2022

Correspondentie omgezet naar PDF heeft nu ook de mogelijkheid om te archiveren

 • Wanneer u een correspondentiestuk omzet naar PDF, krijgt u naast de download mogelijkheid tevens de optie om het bestand meteen te archiveren onder een project/relatie.

Dagelijks wordt er aan het systeem gewerkt. Deze verbeteringen worden in de wekelijkse update voor u klaargezet, zonder dat u er wat voor hoeft te doen.

De changelog toont een lijst met (belangrijke) aanpassingen en uitbreidingen die met een update live komen te staan voor alle gebruikers.

Hierbij gaat het enkel om een selectie van alle ontwikkelingen en verbeteringen. Een groot deel van de ontwikkelingen vindt plaats "onder de motorkap". Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen voor security, algemene systeemverbeteringen, optimalisaties en (kleine) bugfixes. Dergelijke aanpassingen vinden dagelijks plaats, maar worden dus niet in de changelog getoond.