Met het cliëntenportaal van BaseNet kan u uw cliënten realtime inzage bieden op de voortgang van het dossier. U bepaalt altijd zelf wat u wilt vrijgeven per correspondentiestuk, agendapunt, taak, enz.

Uw cliënt logt in op een beveiligde pagina en kan hier gegevens inzien. Daarnaast kan u er ook voor kiezen om facturen te tonen aan de cliënt en de mogelijkheid bieden om deze facturen te downloaden.

Het cliëntenportaal zorgt ervoor dat u minder overhead hebt op het secretariaat en zelf geen kopieën meer hoeft te versturen. Bovendien komt uw kantoor professioneler en transparanter over.

Indien u gebruik maakt van het cliëntenportaal kan u kiezen voor de standaard BaseNet lay-out of een lay-out waarbij er gebruik wordt gemaakt van uw logo en huisstijlkleuren.

In combinatie met de incassomodule kan een opdrachtgever incassovorderingen via het cliëntenportaal ingeven in uw BaseNet omgeving. Het dossier wordt vervolgens aangemaakt en u kan nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven meteen van start gaan met het dossier.

Cliëntenportaal