Ook vanuit BaseNet is het mogelijk om met het Digitaal Platform voor Advocaten (DPA) te connecteren.
 

Integratie met het DPA-adresboek

Eén van de eerste zaken die er via de DPA integratie in BaseNet gedaan kan worden is gebruik maken van het DPA-adresboek met daarin alle gegevens van alle Belgische advocaten en rechtbanken. Hierdoor kunnen er bij de creatie, of tijdens het wijzigen, van een relatie gegevens opgezocht worden in het DPA-adresboek om deze vervolgens te importeren in de relatiefiche in BaseNet.
DPA Adresboek
DPA nieuwe neerlegging

Neerleggen van stukken via DPA-deposit

Een tweede integratie die voorzien werd is het neerleggen van digitale stukken via DPA-deposit. Deze integratie zorgt er voor dat er op een makkelijke manier documenten uit het BaseNet DMS kunnen doorgestuurd worden naar confraters en stukken neergelegd kunnen worden bij rechtbanken.

Inkomende stukken via DPA-deposit archiveren

Een derde integratie die we mogelijk hebben gemaakt in BaseNet is inkomende berichten uit je DPA Box raadplegen via BaseNet. Doordat deze te raadplegen zijn vanuit BaseNet kunnen de bijhorende documenten en stukken op een makkelijke manier gearchiveerd worden in de historie van het betrokken dossier.
 
DPA inkomend bericht archiveren

Verder volgen wij natuurlijk alle ontwikkelingen van DPA op de voet en trachten wij maximaal te integreren wat te integreren valt.