Doordat alle gegevens (dossier, cliënt, uren, enz.) reeds in het systeem staan, is het factureren een fluitje van een cent. U hoeft geen accountant te zijn om eenvoudig met afwijkende uurtarieven, kantoor- en/of secretariaatskosten, provisies, voorschotten, door te factureren kosten, enz. te werken. U geeft enkel een getal in, het systeem doet de rest.

Uurtarieven worden éénmalig ingegeven en per dossier is een afwijking van deze standaard mogelijk. Dit kan per medewerker en per periode ingesteld worden.

Een factuur kan ook automatisch gesplitst worden (op basis van een vast bedrag of percentages).

Naast de automatische facturatie vanuit het dossier biedt de facturatiemodule u ongekende mogelijkheden voor het afhandelen van uw facturatieproces. Binnen uw projecten kunt u de diverse financiële afspraken vastleggen. Deze afspraken worden gebruikt tijdens uw facturatieronde.

Het is mogelijk eenvoudig één of meerdere facturen te genereren. Hiervoor selecteert u de gewenste dossiers of projecten en vervolgens kunt u de facturen aanmaken in uw eigen lay-out.

Opvolging van de facturatie kan eenvoudig plaatsvinden in de geïntegreerde boekhoudmodule. Hier kan u herinneringen uitsturen en de aangemaakte facturen afboeken.

U beschikt standaard over een optimale factuur-lay-out in uw eigen BaseNet-omgeving. Bijkomend is het mogelijk om deze standaard helemaal naar wens aan te passen. Facturen kunnen zowel per post als per e-mail verzonden worden. Wanneer u ervoor kiest het factuur per e-mail te versturen, zal deze automatisch als PDF bijlage (met logo en kantoorgegevens) verstuurd worden in de voor u gewenste e-mailtemplate. 

Optioneel kan u uw facturatiemodule uitbreiden met een koppeling naar Mollie die uw cliënten de mogelijkheid biedt om uw facturen online te betalen.

Factureren