Vergeet nooit meer een activiteit, in het kader van juridische tweedelijnsbijstand, door te geven aan de overheid dankzij onze bijstandsmodule.

Veel advocaten geven aan dat zij regelmatig inkomsten mislopen in bijstandsdossiers doordat zij vergeten specifieke activiteiten aan te geven aan de overheid.

Dit is nu verleden tijd dankzij onze module voor juridische tweedelijnsbijstand.

BaseNet maakt het mogelijk om elke activiteit rechtstreeks in het dossier te registreren op basis van de wettelijke vastgelegde nomenclatuur met bijhorend aantal vastgestelde punten.
Ook het stavingsstuk kan probleemloos en vlot aan deze activiteit gekoppeld worden.
Daarnaast houden wij, zoals u van ons gewoon bent, uw totaal gepresteerde tijd bij zodat u meer-prestaties effectief kan aantonen. Het grote voordeel hiervan is dat activiteiten die meer tijd kosten dan door de overheid geraamd, toch uw rechtvaardige vergoeding opleveren.

Bij het beëindigen van het dossier is het vervolgens mogelijk om met één klik een rapport van al de geregistreerde prestaties op te vragen zodat deze één-op-één overgenomen kunnen worden naar de applicatie van de overheid. Bijkomend kunnen alle gekoppelde stavingsstukken in één beweging gedownload worden zodat ze vervolgens ook mee geüpload kunnen worden.