Standaardprocessen zijn samen te voegen in een workflow van taken. Als er binnen uw organisatie veel standaardprocessen van toepassing zijn, is het handig deze samen te voegen in een workflow. Een workflow binnen BaseNet kan gedefinieerd worden als een serie gekoppelde taken. Deze taken kunnen toegewezen worden aan verschillende medewerkers (gebruikers). Vervolgacties binnen de workflow kunnen automatisch 'getriggered' worden.

Standaardacties voor verschillende type taken

Ook kan u ervoor zorgen dat standaard documenten automatisch naar voren komen bij het uitvoeren van een bepaald type taak. Denk hierbij aan een standaard brief of bijvoorbeeld een memo in de vorm van een telefoonnotitie.

Gebruik van taken en workflows kan u veel werk uit handen nemen. Ook zijn uw deadlines direct inzichtelijk en kan u vroeg inspringen bij eventuele escalatie.

Taken