BaseNet/ BaseLine is in 1987 opgericht en ontwikkelt maatwerk software voor het midden- en kleinbedrijf en afdelingen van grote organisaties. BaseLine legt zich met name toe op het ontwikkelen van administratieve toepassingen.

Al binnen een paar jaar zijn er toonaangevende namen in de klantenkring te vinden, waaronder bijvoorbeeld KLM. Hiervoor ontwikkelt BaseNet onder andere programma's voor relatiebeheer en administratie.

BaseNet is in 1995 één van de eerste die een database met zoekfunctionaliteiten operationeel heeft op het Internet. Daarnaast is er een Closed User Group, en een Extranet -avant la lettre -, waar de aangesloten klanten zelf hun aanbod kunnen invoeren en actualiseren.

BaseNet groeit binnen korte tijd naar een respectabel aantal van 700 makelaarskantoren, (waarvan 450 Nederlandse en 250 buitenlandse) die klant zijn van BaseNet. Daarmee is BaseNet op dat moment de grootste onafhankelijke aanbieder van ICT diensten aan makelaars.

BaseNet en de markt

Vanuit de markt ziet BaseNet een grote behoefte aan kantoorautomatisering ontstaan. Hierop gaat BaseNet aan de slag om een systeem te ontwikkelen dat meerdere programma's (onder andere agenda, e-mail, urenregistratie, facturatie enzovoort) en bedrijfsprocessen integreert binnen één centrale oplossing. Hierbij staan zaken als gebruiksvriendelijkheid, snelheid en toegankelijkheid voorop.

Er wordt gekozen voor de op dat moment modernste techniek voorhanden, de meeste mogelijkheden en toekomstperspectief. Als basis wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande oplossing van BaseLine, waarin naast de diverse functionaliteiten tevens de nodige know-how is verwerkt. Uiteindelijk resulteert dit in een ASP (webbased) oplossing.

De ASP oplossing is door de NVM gekozen als standaardoplossing voor haar leden. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat BaseNet een joint venture met de NVM is aangegaan onder de naam Realworks BV. 

Realworks BV opereert inmiddels volledig zelfstandig en is 100% eigendom van de NVM. Realworks heeft zich gespecialiseerd in software voor makelaars.

BaseNet CRM en BaseNet Advocatuur

BaseNet is verder gegaan met het aanbieden van de applicatie aan andere markten dan de makelaardij. De focus ligt hierbij met name op de advocatuur, medische dienstverlening, projectorganisaties en administratiekantoren waarvoor specifieke modules binnen de reeds bestaande oplossing zijn geïmplementeerd. Maatwerk behoort hierbij uiteraard nog steeds tot de mogelijkheden.